Wychowawczy Przedszkola

 

METODY WYCHOWAWCZE SAVOIR VIVRE PRZDSZKOLA JEDYNECZKA

KAŻDE DZIECKO W KRAINIE NASZEJ JEDYNECZKI

 • potrafi rozróżnić dobro od zła
 • wie jak reagować na konflikty, jak się zachować w sposób zgodny z wartościami moralnymi
 • orientuje się w podstawowych wartościach moralnych
 • wie w stopniu podstawowym jakie ma prawa oraz obowiązki, kocha i szanuje rodzinę
 • zuczy się jak odnosić sukcesy, doceniać sukcesy innych i z godnością przyjmować porażkę
 • potrafi zintegrować się z grupą, wie jak się zachować
 • rozumie sytuacje zagrożenia innym dzieciom
 • uczy się wysokiej kultury osobistej i stosuje ją wobec innych dzieci
 • szanuje zdanie innych
 • wierzy we własne możliwości, zna poczucie własnej warto

 

KAŻDE DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU MA PRAWO
 

 • Wyrażać własne zdanie, prosić o to czego chce, ale nie żądać tego
 • Popełniać błędy, podejmować decyzje i być za nie odpowiedzialne
 • Bawić się z kim chce i dobierać sobie towarzyszów zabaw
 • Uczyć się bawić, pomagać innym, znać swoje prawa i korzystać z nicha

 

KAŻDE DZIECKO W PRZEDSZKOLU JEDYNECZKA MA OBOWIĄZEK

 • Dbać o czystość, sprzątać po zabawie
 • Dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych dzieci
 • Przestrzegać zasad moralnych oraz grzecznościowych w stosunku do innych dzieci i dorosłych
 • Nie psuć zabawy innym
 • Szanować godność innych dzieci, informować nauczycieli o problemach

 

NASZE PRZEDKOSZLE STOSUJE NASTĘPUJĄCY SYSTEM KAR I NAGRÓD

Każde dziecko potrzebuje jasno określonego kodeksu co może, robić a co jest niedozwolone. Taki system pozwoli dziecku odróżnić dobra od zła, oraz brać odpowiedzialność za swoje czyny, a jednocześnie uczy, że dobro jest nagradzane i zachęcająca do jego czynienia. 

 

METODY NAGRADZANIA :

Pochwały dzieci, przed rodzicami oraz kolegami z grupy. Drobne prezenty rzeczowe