O nas

Cel

Naszym marzeniem jest by dzieci bez odczuwalnego wysiłku,bez dużego stresu,bez płaczu osiągnęły granice ,które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe,miały bogaty słownik,rysowały,malowały ,śpiewały,tańczyły i posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Chcemy stworzyć przedszkole bezpieczne ,przyjazne dzieciom ,rodzicom I pracownikom przedszkola.

Pomagające naszym wychowankom rozwijać ,umiejętności ,zdolności,zaspokajające naturalne potrzeby ruchowe dzieci oraz kształtujące postawę proekologiczną i prozdrowotną.

Wizja naszego przedszkola oparta jest na mocnym fundamencie zasad etyki chrześcijańskiej. Pragniemy być przedszkolem, gdzie dzieci doświadczą akceptacji i są traktowane z miłością wypływającą z chrześcijańskiej miłości bliźniego, są sprawiedliwie oceniane i chwalone za swoje osiągnięcia. Wierzymy, że na takiej podstawie budujemy przedszkole, w którym dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, rozwija umiejętności, ale gdzie jest kształtowany jego charakter.

Tworzymy przedszkole bezpieczne, w którym nauczyciel jest zainteresowany każdym dzieckiem i może poznać każde dziecko – jego możliwości, trudności, marzenia i sukcesy.
 

Atuty przedszkola:

 

 • Dzieci traktujemy indywidualnie i z szacunkiem.
 • Zapewniamy odpowiednio dobraną, wykwalifikowaną, odpowiedzialną, kreatywną kadrę.
 • Stwarzamy warunki do wspólnego z rodzicami wychowania i edukowania dzieci.
 • Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, życzliwość i akceptację.
 • Rodzicom zapewniamy rzetelną informację, spotkania i rozmowy z nauczycielami.
 • Wspieramy rozwój dziecka w miłej, bezpiecznej atmosferze.
 • Prowadzimy bezpieczny, sprawdzony program dydaktyczno- wychowawczy.
 • Gwarantujemy troskę całego personelu o zdrowie, bezpieczeństwo i radość każdego dnia.
 • Zapewniamy przyjazne warunki dla dziecięcej potrzeby aktywności ruchowej i wypoczynku.
 • Wspieramy rodziców w opiece i wychowaniu.
 • Zapewniamy wzrost dzieci we wszystkich sferach rozwoju: duchowej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, artystycznej, i fizycznej.
 • Kładziemy nacisk na rozwijanie dziecięcych zainteresowań, uzdolnień, talentów
 • Okazujemy szacunek i miłość dzieciom, pokazując jak mają postępować wobec innych.
 • Kształtujemy właściwą postawę patriotyczną tj. odpowiedzialności za nasz kraj – miejsce, w którym żyjemy oraz postawę poczucia przynależności narodowej.