cennik jedyneczki

Ceny rozsądne na poziomie przedszkola publicznego .
 

  • za odpłatnością  swobodny czasookres pobytu w godzinach  od 5.00+17.00    wraz z żywieniem (cennik dostępny w placówce)
  • udostępniany również telefonicznie  74  84 263 46 
  • w przedszkolu funkcjonują również grupy  bezpłatne  bezżywieniowe  na minimum      programowe  ,godziny pracy grupy wyznacza dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z    rodzicacmi  (od 1.09.2012)

 

pierszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci rodziców pracujących przebywające w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie 

Cenniki